The Notable 9 ( 4 mindsets + 5 skills)

Bộ 9 lừng danh , bao gồm 4 mô thức tư duy và 5 kỹ năng cần có cho nhà lãnh đạo tương lai

Toàn bộ nghiên cứu được thực hiện trong quyển sách này cho thấy bốn mô thức tư duy và năm kỹ năng luôn đồng hành với nhau và chúng tạo ra một Bộ Chín Lừng Danh mà mọi nhà lãnh đạo tương lai đều phải sở hữu nếu muốn chạm đến thành công. Xem hình dưới đây

Giải thích : MÔ THỨC TƯ DUY (MINDSET) LÀ GÌ?

Mô thức tư duy (Mindset) là khuôn mẫu bạn dùng để suy nghĩ và nó tạo ra ảnh hưởng cũng như định hình hành động của bạn.

Ví dụ, đây là một kiểu mô thức tư duy: các nhà lãnh đạo tin vào hệ thống thứ bậc nghiêm ngặt trong đó trách nhiệm của họ là bảo ban cấp dưới phải làm gì và họ nắm quyền ra mọi loại quyết định mà không ai có quyền tra vấn họ tại sao vì kiêng dè chức vụ của họ trong tổ chức. Kiểu nhà lãnh đạo này thường "đóng cửa" trước các triển vọng hay ý tưởng bên ngoài, không có sự thấu cảm và sự tự nhận thức đúng mức, và cuối cùng họ thường kết thúc bằng việc tạo ra thứ văn hoá tổ chức độc hại.

Kế tiếp, hãy xem xét các lãnh đạo tin vào việc phụng sự những người xung quanh. Họ là những người sẵn sàng trả lời mọi câu hỏi và luôn thách thức nguyên trạng. Họ hiểu rằng công việc và cuộc sống luôn song hành với nhau mà không có ranh giới rõ rệt. Kiểu nhà lãnh đạo này sẽ xây dựng được các đội nhóm mang tính nhân văn cao dựa vào niềm tin và sự an toàn về mặt tâm lý bên trong tổ chức nơi nhân viên được trân trọng và đối xử công bằng.

Là nhà lãnh đạo, bạn tin vào kiểu lãnh đạo nào thì bạn sẽ tạo ảnh hưởng đến tổ chức của bạn theo chiều hướng ấy. Điều này rất kho thay đổi vì nhiều người trong chúng ta đã được dạy về các phương pháp lãnh đạo mà giờ đây không còn có tác dụng hay có thể sử dụng được nữa. Mô thức tư duy là thứ bạn không thể làm giả, có nghĩa là bạn không thể dựng lên một bộ mặt cởi mở và minh bạch trong khi lại ngấm ngầm tin rằng bạn vẫn đang nắm quyền ra lệnh và kiểm soát mọi thứ. Nhân viên của bạn sẽ nhận ra ngay và bạn sẽ thất bại.

Để lại ý kiến của bạn về bài viết này

Tôi rất vui và cũng rất welcome những ý kiến đóng góp của bạn để bài viết được đa chiều hơn.

My phone

+84888111100

My email

daoxuanloc.buh@gmail.com