Lời mở đầu

CÁCH ĐỌC QUYỂN SÁCH NÀY - LƯU Ý

Khi bạn đọc phần chữ màu đen , nghĩa là đây chính là phần nguyên bản của tác giả

Khi bạn đọc tới phần chữ màu xanh, nghĩa là đây là bản dịch và sự hiểu nghĩa của CÁ NHÂN TÔI. Có thể tôi hiểu sai, chỉ mang tính chất tham khảo

Khi bạn đọc đến phần chữ đỏ, nghĩa là đây là phần tôi note lại những từ vựng tiếng Anh mà tôi chưa biết, hoặc cần nhắc lại , hoặc những ngữ pháp tiếng Anh tôi cần học

INTRODUCTION

Do you know who you really are and what you’re capable of? Bạn có nghĩ rằng bạn thực sự là ai và khả năng thực sự của bạn là gì hay không? ( Cấu trúc to be + capable of + V-ing : có khả năng làm điều gì đó )

I’m sure you think so, but just because you believe something doesn’t make it true. Denial is the ultimate comfort zone. Tôi chắc là (khá nhiều người) trong các bạn luôn nghĩ rằng mình không thể làm cái này, mình không thể trở nên như người tài giỏi kia, nhưng chỉ vì bạn tin điều gì đó không có nghĩa là nó đúng. Ta hay có xu hướng phủ định khả năng của bản thân chỉ vì câu nói : "tôi không thể" giúp ta bước vào vùng an toàn tối thượng của bản thân. Chính vì "tôi không thể" làm điều this điều that, cho nên đây không phải là lỗi của tôi, mà đó là số mệnh của tôi rồi

Don’t worry, you aren’t alone. In every town, in every country, all over the world, millions roam the streets, dead-eyed as zombies, addicted to comfort, embracing a victim’s mentality and unaware of their true potential. I know this because I meet and hear from them all the time, and because just like you, I used to be one of them. Đừng lo lắng, bạn không cô đơn đâu. Ở các quốc gia trên toàn thế giới, hàng triệu người đi lang thang trên đường phố, với ánh mắt thất thần như zombie, nghiện sự thoải mái, chấp nhận tư tưởng mình là nạn nhân và không nhận thức được tiềm năng thực sự của họ. Tôi biết điều này bởi vì tôi gặp và nghe họ mọi lúc mọi nơi, và giống như bạn, tôi từng là một trong số họ.
Millions roam the streets : là 1 câu nói tắt mà mọi người hay dùng, câu nói đầy đủ của nó là : Millions of people roam the streets - hàng triệu người đi lang thang trên đường phố.
Victim Mentality : tư tưởng mình là nạn nhân, mình thất bại cũng do 1 ai đó, 1 thế lực nào đó, 1 thời thế xui rủi, ... chứ ko phải do bản thân mình.

I had a damn good excuse too. Tôi cũng có một lý do để biện minh cho bản thân, nó hợp lý vcl luôn ấy

Life dealt me a bad hand. I was born broken, grew up with beat downs, was tormented in school, and called nigger more times than I could count. Cuộc đời đối xử với tôi thật không công bằng. Tôi sinh ra đã hư hỏng, lớn lên với những trận đòn, bị bắt nạt ở trường, và bị gọi là "nigger" nhiều tới mức tôi không thể đếm được
Dealt me a bad hand : cụm từ này nghĩa đen là "chia cho tôi những quân bài xấu" , dùng trong hoàn cảnh này có nghĩa là : Cuộc đời tôi vốn không công bằng.
I was born broken : nói lên sự hư hỏng về tính cách, do hoàn cảnh. Tormented : bị bắt nạt . Nigger: một từ mang hàm ý xúc phạm và phân biệt chủng tộc một cách nặng nề, không nên dùng trong bất kỳ hoàn cảnh nào

We were once poor, surviving on welfare, living in government-subsidized housing, and my depression was smothering. I lived life at the bottom of the barrel, and my future forecast was bleak as fuck. Chúng tôi đã từng nghèo, sống nhờ trợ cấp xã hội, sống trong những căn hộ được chính phủ trợ cấp, và chứng trầm cảm của tôi đang đè nặng. Tôi đã sống một cuộc sống ở đáy xã hội, và tương lai của tôi trông ảm đạm đến mức tồi tệ.
Live life at the bottom of the barrel : sống dưới đáy xã hội / Welfare : trợ cấp xã hội / Smother : đè nặng , nặng nề.

Very few people know how the bottom feels, but I do. It’s like quicksand. It grabs you, sucks you under, and won’t let go. When life is like that it’s easy to drift and continue to make the same comfortable choices that are killing you, over and over again. Rất ít người biết cảm giác ở dưới đáy như thế nào, nhưng tôi thì biết. Nó như cát lún. Nó kéo bạn, hút bạn xuống, và không buông tha. Khi cuộc sống như vậy, thật dễ để trôi dạt và tiếp tục đưa ra những lựa chọn quen thuộc đang giết chết bạn, hết lần này đến lần khác.
Quicksand : cát lún

But the truth is we all make habitual, self-limiting choices. It’s as natural as a sunset and as fundamental as gravity. It’s how our brains are wired, which is why motivation is crap. Nhưng sự thật là tất cả chúng ta đều tạo ra những lựa chọn tự giới hạn, lặp đi lặp lại theo thói quen. Điều đó tự nhiên như hoàng hôn và cơ bản như trọng lực. Đó là cách mà não bộ của chúng ta được kết nối, vì thế động lực chỉ là điều vô nghĩa.
Make habitual, self-limiting choices: Chúng ta thường xuyên tạo ra những lựa chọn giới hạn bản thân theo thói quen.
As natural as a sunset and as fundamental as gravity: Những thói quen này tự nhiên như hoàng hôn và cơ bản như trọng lực.
How our brains are wired: Đó là cách mà não bộ của chúng ta được lập trình.
Motivation is crap: Động lực không thực sự hiệu quả hay quan trọng trong việc thay đổi những thói quen này.

Even the best pep talk or self-help hack is nothing but a temporary fix. It won’t rewire your brain. It won’t amplify your voice or uplift your life. Motivation changes exactly nobody. The bad hand that was my life was mine, and mine alone to fix. Dù bạn có được lời động viên tốt nhất hay học được những "bí kíp self-help" giúp tốt nhất, chúng chỉ là những biện pháp tạm thời. Chúng không thể làm thay đổi cấu trúc não của bạn. Chúng không thể làm lời nói của bạn có thêm sức nặng hay nâng cao cuộc sống của bạn. Động lực không làm thay đổi ai cả. Cuộc sống khổ hạnh mà tôi đang phải đối mặt, là của riêng tôi và chỉ có tôi mới có thể sửa chữa nó.

So I sought out pain, fell in love with suffering, and eventually transformed myself from the weakest piece of shit on the planet into the hardest man God ever created, or so I tell myself. Vì vậy, tôi đã tìm kiếm sự đau đớn, đắm chìm trong nỗi đau khổ, và cuối cùng, từ một kẻ yếu nhất trên hành tinh, tôi tự biến đổi thành người đàn ông mạnh nhất mà Thiên Chúa từng tạo ra, ít nhất là theo cách mà tôi tự dối lòng. Sought : quá khứ của từ Seek

Odds are you have had a much better childhood than I did, and even now might have a damn decent life, but no matter who you are, who your parents are or were, where you live, what you do for a living, or how much money you have, you’re probably living at about 40 percent of your true capability. Có lẽ bạn đã có một tuổi thơ tốt hơn nhiều so với tôi và có thể đang có một cuộc sống đáng mơ ước ngay bây giờ, nhưng dù bạn là ai, cha mẹ của bạn là ai hoặc đã là ai, bạn sống ở đâu, bạn làm công việc gì, hay bạn có bao nhiêu tiền, có lẽ bạn đang sống chỉ đạt được khoảng 40% của tiềm năng thực sự của mình.
Odds : khả năng, xác suất. Dùng odds hay the odds? Cả hai cách sử dụng đều đúng và tùy vào ngữ cảnh mà có thể thay đổi ý nghĩa nhẹ:
Odds: Đây là danh từ số nhiều, thường được sử dụng để chỉ tỷ lệ, khả năng, hoặc xác suất của một sự việc xảy ra. Ví dụ: "The odds of winning the lottery are very low" (Khả năng trúng số xổ số rất thấp).
The odds: Khi dùng "the odds", nó thường ám chỉ đến tổng thể, tỷ lệ chung hoặc tình huống nói chung. Ví dụ: "The odds are against him" (Tình hình không ủng hộ anh ấy).
Trong câu của bài viết, "odds" được dùng như một khái niệm chung để diễn tả khả năng, và có thể dịch là "khả năng" hoặc "tình cảnh".

Damn shame. Thật đáng tiếc

We all have the potential to be so much more. Chúng ta ai cũng có tiềm năng để trở nên xuất sắc hơn ta nghĩ rất nhiều

Years ago, I was invited to be on a panel at the Massachusetts Institute of Technology. I’d never set foot in a university lecture hall as a student. I’d barely graduated high school, yet I was at one of the most prestigious institutions in the country to discuss mental toughness with a handful of others. At some point in the discussion an esteemed MIT professor said that we each have genetic limitations. Hard ceilings. That there are some things we just can’t do no matter how mentally tough we are. When we hit our genetic ceiling, he said, mental toughness doesn’t enter into the equation.

Everyone in that room seemed to accept his version of reality because this senior, tenured professor was known for researching mental toughness. It was his life’s work. It was also a bunch of bullshit, and to me he was using science to let us all off the hook.

I’d been quiet until then because I was surrounded by all these smart people, feeling stupid, but someone in the audience noticed the look on my face and asked if I agreed. And if you ask me a direct question, I won’t be shy.

“There’s something to be said for living it instead of studying it,” I said, then turned toward the professor. “What you said is true for most people, but not 100 percent. There will always be the 1 percent of us who are willing to put in the work to defy the odds.”

I went on to explain what I knew from experience. That anybody can become a totally different person and achieve what so-called experts like him claim is impossible, but it takes a lot of heart, will, and an armored mind.

Heraclitus, a philosopher born in the Persian Empire back in the fifth century BC, had it right when he wrote about men on the battlefield. “Out of every one hundred men,” he wrote, “ten shouldn’t even be there, eighty are just targets, nine are the real fighters, and we are lucky to have them, for they make the battle. Ah, but the one, one is a warrior…”

From the time you take your first breath, you become eligible to die. You also become eligible to find your greatness and become the One Warrior. But it is up to you to equip yourself for the battle ahead. Only you can master your mind, which is what it takes to live a bold life filled with accomplishments most people consider beyond their capability.

I am not a genius like those professors at MIT, but I am that One Warrior. And the story you are about to read, the story of my fucked-up life, will illuminate a proven path to self-mastery and empower you to face reality, hold yourself accountable, push past pain, learn to love what you fear, relish failure, live to your fullest potential, and find out who you really are.

Human beings change through study, habit, and stories. Through my story you will learn what the body and mind are capable of when they’re driven to maximum capacity, and how to get there. Because when you’re driven, whatever is in front of you, whether it’s racism, sexism, injuries, divorce, depression, obesity, tragedy, or poverty, becomes fuel for your metamorphosis.

The steps laid out here amount to the evolutionary algorithm, one that obliterates barriers, glimmers with glory, and delivers lasting peace.

I hope you’re ready. It’s time to go to war with yourself.

Để lại ý kiến của bạn về bài viết này

Tôi rất vui và cũng rất welcome những ý kiến đóng góp của bạn để bài viết được đa chiều hơn.

My phone

+84888111100

My email

daoxuanloc.buh@gmail.com