Tôi đọc

Những quyển sách tôi đã đọc và đúc kết những ý chính dưới góc nhìn cá nhân

Lãnh đạo là gì ? Nhà Lãnh đạo trong 5-10-20 năm tới sẽ cần những kỹ năng gì so với bối cảnh cách đây 10-20-30 năm? Cuốn sách này là tập hợp những kết luận và gợi ý của Jacob dựa trên cuộc phỏng vấn 140 CEO trên toàn thế giới.